Push for PORTER

R
izquierdaThíos Cois Na Trá Domhderecha
YouTube

Thíos cois na trá domh, i ndoimhneacht na hoíche
An saol mór ina gcodladh, 's mise liom féin
Na héanacha mara ag scairtigh go léanmhar
Cosúil le hanamnacha bochta i bpéin

Iomlán gealaí 's iomlán rabharta
Aoibhneas 's ciúineas, 's áilleacht sa domhan
Crónán na farraige ag dul siar ar mo chluasa
Bog-cheol an uisce ag sileadh sam abhainn

Istigh ar hinseáin tá sean-reilig bheannaithe
An áit inar mhaireadh naoimh sam aimsir fadó
Tá daoine istigh ann a chaith seal go haerach
Ní shiúlfaidh siad thar fán chladaigh níos mó

Bhuail uaigneas m'intinn 's mé ag amharc ar an reilig
'S mé ag meabhrú ar dhaoine istigh ann ina luí
Fir a's mná óga, seandaoine 's páistí
Muintir mo mhuintire 's cairde mo chroí

Tá no coiligh ag glaoch 's na réalta ag bánú
Tá an ghealach ina luí 's ní fada go lá
Slán agat anois a shean-reilig bheannaithe
'S na daoine a shiúlfadh liom síos cois na tráSong