Push for PORTER

R
izquierdaNa Strunach Szynderecha

Agata Miklaszewska, Maryna Miklaszewska, Janusz Stoklosa

YouTube

To znaczy tak niewiele, prawie nic
W póńmroku jego twarz, monety bńysk
Tylko dotkniłcie ciepńe rćk
Gdzieź w tunelu metra song
Na twardej ńawce kilka sńów
Jakaź ballada, jakiź blues...

Czy może źwiat odmienić jeden gest
I czyjeź sńowa dwa, co brzmić jak wiersz
Powrotny bilet czytam dziź
Jak od ciebie niewysńany list
Może odnajdł wńaźnie tu
Miejsce na ziemi, mańy punkt...

Sens niemówionych sńów,
Dźwiłk niezagranych nut,
Blask niezapalonych jeszcze lamp
Nie mów nic, na strunach szyn
Orkiestra może grać.

Szukańam zawsze ciebie, dobrze wiem
Nie muszł dalej iźć, by znaleźć cel
Nowe podróże chociaż raz na plakacie moja twarz
Mocno mnie przytul powiedz mi że chcesz na zawsze za mnć być

To znaczy tak niewiele, tylko my
Kto sił obudzi z nas, czy ja, czy ty
Bo rzeczywistoźć byńa snem
Noc za nocć, dzień za dniem
Czy mam powiedzieć "kocham cił"
Czy prosić "zostań, nie zostawiaj mnie"

Sens nie mówionych sńów
Dźwiłk nie zagranych nut
Blask nie zapalonych jeszcze lamp
Nie mów nic, czy sńyszysz mnie
W zamłcie wokóń nas
Dźwiłk nie zagranych nut
Sens nie wyznanych sńów
W mrok, w tunel mińoźci ze mnć wejdź
Nie mów nic, na strunach szyn
Orkiestra może graćSong